Barzdaitis J. (1963). XIX a. pabaigos ir XX a. pradžios Lietuvos ateistai apie ankstyvąsias religinių tikėjimų formas. Problemos, 3, 125-138. https://doi.org/10.15388/Problemos.1963.3.7276