Škliarskaitė F. (1963). Kai kurie dialektinio materializmo klausimai V. Kapsuko raštuose. Problemos, 3, 139-154. https://doi.org/10.15388/Problemos.1963.3.7277