Šerpytytė R. NIHILIZMAS IR TIKROVĖ: SPEKULIATYVUSIS REALIZMAS – NIHILIZMO BANALIZAVIMAS?. Problemos, v. 81, p. 7-16, 1 Jan. 2012.