Ruzas M.; Šaulauskas M. P. POZITYVIOJI IR NEGATYVIOJI TIKROVĖS TEMATIZACIJA. ŠLIOGERIS IR BAUDRILLARD’AS. Problemos, v. 78, p. 74-82, 1 Jan. 2010.