Ĺ aulauskas M. P. FILOSOFIJOS ORIGINALUMAS IR ORIGINALUMAS FILOSOFIJOJE: LIETUVA IR PASAULIS. Problemos, v. 78, p. 22-30, 1 Jan. 2010.