Kabelka G. BALTIJOS ŠALIŲ FILOSOFINIO DISKURSO POSOVIETINĖ TRANSFORMACIJA II. Problemos, v. 84, p. 21-35, 1 Jan. 2013.