Kirtiklis K. DVI ROBERTO T. KRAIGO PRAGMATINÄ–S KOMUNIKACIJOS METATEORIJOS PROBLEMOS. Problemos, v. 75, p. 85-93, 1 Jan. 2009.