Bielskis A. GALIA, ISTORIJA IR GENEALOGIJA: FRIEDRICHAS NIETZSCHE IR MICHELIS FOUCAULT. Problemos, v. 75, p. 73-84, 1 Jan. 2009.