Šerpytytė R. PRASMĖS „PRARADIMAS“ IR NIHILIZMO „LOGIKA“. Problemos, v. 75, p. 58-65, 1 Jan. 2009.