Bielskis A. KODÄ–L KAPITALIZMAS, KUR DEMOKRATIJA?. Problemos, v. 74, p. 183-191, 1 Jan. 2008.