Barevičiūtė J. K. FILOSOFINĖ POETIKA: NUO ANTIKOS IKI ŠIŲ DIENŲ. Problemos, v. 73, p. 210-212, 1 Jan. 2008.