Mažeikis G. L. KARSAVINO ISTORIOSOFINIS MESIANIZMAS IR EURAZIJOS IDĖJA. Problemos, v. 73, p. 25-41, 1 Jan. 2008.