Gutauskas M. DIALOGAS PRIEŠ DIALOGĄ E. LEVINO MĄSTYME „ANAPUS PATIRTIES“. Problemos, v. 71, p. 157-167, 1 Jan. 2007.