Kalenda Česlovas. HOMEOSTAZĖ KAIP EKOSISTEMOS DĖSNIS IR MORALINIS ŽMOGAUS APSISPRENDIMAS. Problemos, v. 71, p. 134-140, 1 Jan. 2007.