Rostovskytė A. HEIDEGGERIO PRASMĖS SAMPRATA ARISTOTELIO FILOSOFINĖS MINTIES KONTEKSTE. Problemos, v. 85, p. 67-78, 1 Jan. 2013.