Barevičiūtė J. K. GLOBALUMO IR LOKALUMO PROBLEMA FILOSOFINIO MÀSTYMO PERSPEKTYVOJE. Problemos, v. 69, p. 192-200, 1 Jan. 2006.