Rimkutė A. ŽVILGSNIS Į POLITINĘ FILOSOFIJĄ IŠ VILNIAUS. Problemos, v. 68, p. 184-188, 1 Jan. 2005.