Kalenda Česlovas. EKOLOGINĖ ETIKA: KILMĖ, PRINCIPAI, TAIKYMAS. Problemos, v. 68, p. 135-147, 1 Jan. 2005.