Junutytė-Galvanauskienė L. Algis Mickūnas’s Philosophy of Eros. Problemos, v. 87, n. 87, p. 106-116, 22 Apr. 2016.