Genzelis B. Etinės idėjos S. Šalkauskio filosofijoje. Problemos, v. 33, p. 42-44, 29 Sep. 1985.