Radvilavičius V. Exclusive Personality. Problemos, v. 54, p. 32-34, 29 Sep. 1998.