Barzdaitis J. XIX a. pabaigos ir XX a. pradžios Lietuvos ateistai apie gnoseologines religijos ištakas. Problemos, v. 1, p. 25-52, 29 Sep. 1960.