Repšys J. S. Daukanto pažiūros į religiją ir dvasininkus. Problemos, v. 1, p. 53-78, 29 Sep. 2014.