Barzdaitis J. XIX a. pabaigos ir XX a. pradžios Lietuvos ateistai apie ankstyvąsias religinių tikėjimų formas. Problemos, v. 3, p. 125-138, 29 Sep. 1963.