Škliarskaitė F. Kai kurie dialektinio materializmo klausimai V. Kapsuko raštuose. Problemos, v. 3, p. 139-154, 29 Sep. 1963.