Rybakovas V. Buržuazinės demokratijos principų susiformavimas ir jų taikymas buržuazinio tipo valstybėje. Problemos, v. 4, p. 15-37, 29 Sep. 1964.