Vaitkūnas G. Pažangiosios estetinės minties raida Lietuvoje 1918-1940 metais. Problemos, v. 6, p. 135-148, 29 Sep. 1965.