Drulytė S. Marksistinis-lenininis visuomenės ir asmenybės supratimas. Problemos, v. 7, p. 73-84, 1 Oct. 2014.