Duoblienė L. ERDVĖS IR LAIKO SAMPRATOS UGDYMO FILOSOFIJOJE: NUO MOKSLINĖS PEDAGOGIKOS PRIE KASDIENĖS PRAKTIKOS. Problemos, v. 83, p. 121-132, 1 Jan. 2013.