Šaulauskas M. P. DVILYPĖ FILOSOFINIO MODERNO SAVIGRINDA IN PECTORE – TVARUSIS HYPOKEIMENON IR ATOMON SĄJUNGOS TRAPUMAS. Problemos, v. 83, p. 7-21, 1 Jan. 2013.