Kardelis, Naglis. 2016. “CARTOGRAPHER OF EUROPEAN SPIRIT”. Problemos 90 (90), 192-96. https://doi.org/10.15388/Problemos.2016.90.10148.