Gaižutis, Algirdas. 1988. “Two Theses on Aesthetics”. Problemos 39 (September), 128-29. https://doi.org/10.15388/Problemos.1988.39.7160.