Škliarskaitė, Feiga. 1963. “Kai Kurie Dialektinio Materializmo Klausimai V. Kapsuko raštuose”. Problemos 3 (September), 139-54. https://doi.org/10.15388/Problemos.1963.3.7277.