Kardelis N. (2016) “CARTOGRAPHER OF EUROPEAN SPIRIT”, Problemos, 90(90), pp. 192-196. doi: 10.15388/Problemos.2016.90.10148.