Šliogeris A. (2008) “TRAGIŠKASIS HEROJUS IR LIETUVIŠKOJI JO ATMAINA (NEOLITINĖ A. MACEINOS APOLOGIJA SU PALEOLITINE TRAGIŠKOJO GESTO PROLOGIJA)”, Problemos, 740, pp. 48-64. doi: 10.15388/Problemos.2008.0.1997.