Rostovskytė A. (2013) “HEIDEGGERIO PRASMĖS SAMPRATA ARISTOTELIO FILOSOFINĖS MINTIES KONTEKSTE”, Problemos, 850, pp. 67-78. doi: 10.15388/Problemos.2014.0.2921.