Dagys J. and Briedis M. (2006) “APIE „KLAIDINGĄ IMPLIKACINĘ PRIELAIDĄ“”, Problemos, 700, pp. 176-181. doi: 10.15388/Problemos.2006. 4032.