Barevičiūtė J. K. (2006) “GLOBALUMO IR LOKALUMO PROBLEMA FILOSOFINIO MÀSTYMO PERSPEKTYVOJE”, Problemos, 690, pp. 192-200. doi: 10.15388/Problemos.2006. 4044.