Gaižutis A. (1988) “Two Theses on Aesthetics”, Problemos, 39, pp. 128-129. doi: 10.15388/Problemos.1988.39.7160.