Škliarskaitė F. (1963) “Kai kurie dialektinio materializmo klausimai V. Kapsuko raštuose”, Problemos, 30, pp. 139-154. doi: 10.15388/Problemos.1963.3.7277.