Šaulauskas M. P. (2013) “DVILYPĖ FILOSOFINIO MODERNO SAVIGRINDA IN PECTORE – TVARUSIS HYPOKEIMENON IR ATOMON SĄJUNGOS TRAPUMAS”, Problemos, 830, pp. 7-21. doi: 10.15388/Problemos.2013.0.837.