[1]
Šerpytytė R., “NIHILIZMAS IR TIKROVĖ: SPEKULIATYVUSIS REALIZMAS – NIHILIZMO BANALIZAVIMAS?”, PRB, vol. 81, pp. 7-16, Jan. 2012.