[1]
Plėšnys A., “POZITYVŲ PROTĄ PAVARČIUS: PASTABOS PARAŠTĖSE”, PRB, vol. 79, pp. 185-192, Jan. 2011.