[1]
Šerpytytė R., “NIHILIZMAS, PERFORMATYVUMAS IR KASDIENYBĖS ONTOLOGIJA”, PRB, vol. 77, pp. 7-14, Jan. 2010.