[1]
Barevičiūtė J. K., “FILOSOFINĖ POETIKA: NUO ANTIKOS IKI ŠIŲ DIENŲ”, PRB, vol. 73, pp. 210-212, Jan. 2008.