[1]
Kalenda Česlovas, “HOMEOSTAZĖ KAIP EKOSISTEMOS DĖSNIS IR MORALINIS ŽMOGAUS APSISPRENDIMAS”, PRB, vol. 71, pp. 134-140, Jan. 2007.