[1]
Duoblienė L., “VAIKO PIEŠIMAS J. DEWEY IR M. MERLEAU-PONTY FILOSOFIJOJE: RAIŠKOS PAMOKOS SUAUGUSIAJAM”, PRB, vol. 71, pp. 68-77, Jan. 2007.