[1]
Rostovskytė A., “HEIDEGGERIO PRASMĖS SAMPRATA ARISTOTELIO FILOSOFINĖS MINTIES KONTEKSTE”, PRB, vol. 85, pp. 67-78, Jan. 2013.