[1]
Kalenda Česlovas, “ETINĖ REFLEKSIJA APLINKOS EKOLOGINĖS TRANSFORMACIJOS SĄLYGOMIS”, PRB, vol. 70, pp. 70-79, Jan. 2006.