[1]
Barevičiūtė J. K., “GLOBALUMO IR LOKALUMO PROBLEMA FILOSOFINIO MÀSTYMO PERSPEKTYVOJE”, PRB, vol. 69, pp. 192-200, Jan. 2006.